The Library of Congress > Linked Data Service > LC Name Authority File (LCNAF)

Poland. Polskie Siły Zbrojne. Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich