The Library of Congress > Linked Data Service > LC Name Authority File (LCNAF)

Politechnika Wrocławska. Instytut Chemii Nieorganicznej i Metalurgii Pierwiastków Rzadkich