The Library of Congress > Linked Data Service > LC Name Authority File (LCNAF)

Uniwersytet Warszawski. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych