The Library of Congress > Linked Data Service > LC Name Authority File (LCNAF)

Taibei Shi li mei shu guan