The Library of Congress > Linked Data Service > LC Name Authority File (LCNAF)

Milíč z Kroměříže, Jan, -1374