The Library of Congress > Linked Data Service > LC Name Authority File (LCNAF)

Chu wen hua yan jiu hui (China)