The Library of Congress > Linked Data Service > LC Name Authority File (LCNAF)

Panteion Panepistēmio Koinōnikōn kai Politikōn Epistēmōn


 • URI(s)

 • Instance Of

 • Scheme Membership(s)

 • Collection Membership(s)

 • Variants

  • Panteios University of Social and Political Sciences
  • Panteion University of Social and Political Sciences
  • Panteion University
  • Panteio Panepistēmio
  • Panteion Panepistēmion
  • Greece. Hypourgeio Ethnikēs Paideias kai Thrēskeumatōn. Panteion Panepistēmio Koinōnikōn kai Politikōn Epistēmōn
  • Greece. Panteion Panepistēmio Koinōnikōn kai Politikōn Epistēmōn
  • Greece. Hypourgeio Ethnikēs Paideias kai Thrēskeumatōn. Panteion University of Social and Political Sciences
  • Greece. Panteion University of Social and Political Sciences
  • Panteio Panepistēmio Politikōn kai Oikonomikōn Epistēmōn
  • Greece. Panteio Panepistēmio Politikōn kai Oikonomikōn Epistēmōn
  • Université Panteion d'Athènes
  • Panteio Panepistēmio Koinōnikōn kai Politikōn Epistēmōn
  • Panteio Panepistēmio Politikōn & Koinōnikōn Epistēmōn
  • Greece. Hypourgeio Ethnikēs Paideias kai Thrēskeumatōn. Université Panteion d'Athènes
  • Greece. Université Panteion d'Athènes
  • Greece. Hypourgeio Ethnikēs Paideias kai Thrēskeumatōn. Panteio Panepistēmio Koinōnikōn kai Politikōn Epistēmōn
  • Greece. Panteio Panepistēmio Koinōnikōn kai Politikōn Epistēmōn
  • Greece. Hypourgeio Ethnikēs Paideias kai Thrēskeumatōn. Panteio Panepistēmio Politikōn & Koinōnikōn Epistēmōn
  • Greece. Panteio Panepistēmio Politikōn & Koinōnikōn Epistēmōn
 • Additional Information

 • Exact Matching Concepts from Other Schemes

 • Closely Matching Concepts from Other Schemes

 • Earlier Established Forms

 • Sources

  • found: Rosenau, J.N. Superpower scholars, 1991: cover (Panteios University of Social and Political Sciences)
  • found: Evriviades, M.L. The U.S. and Cyprus, 1992:cover (Panteion University of Social and Political Sciences)
  • found: Apartchaint, diethneis exelixeis, Hellada, 1991:t.p. ( ... tou Panteiou Panepistēmiou)
  • found: Hodēgos dēmosiōn hypēresiōn, 1990:table of contents (Panteio Panepistēmio) p. 219 (under Hypourgeio Ethnikēs Paideias kai Thrēskeumatōn: Panteion Panepistēmio Koinōnikōn kai Politikōn Epistēmōn)
  • found: Politikos stochasmos kai politikes praktikes stēn Hellada, 1990 or 1991:t.p. (Panteio Panepistēmio Politikōn kai Oikonomikōn Epistēmōn [presumed to be a variant form]) cover (Panteio Panepistēmio)
  • found: World of learning, 1992 & 1994('Panteios' University of Social and Political Sciences; fd. 1930)
  • found: Symvoles stēn ereuna tou archaiou Hellēnikou kai Hellēnistikou dikaiou, 1992-1994:v. 1, t.p. (Panteion Panepistēmion)
  • found: Enklēmatologia kai Eurōpaikē antenklēmatikē politikē, 2009:t.p. (Panteio Panepistēmio) p. xvi (Université Panteion d'Athènes) p. xx (Panteion University)
  • found: Panteion University, Department of Sociology www site, viewed 29 May 2015:home page (Panteio Panepistēmio Koinōnikōn kai Politikōn Epistēmōn; Panteio Panepistēmio Politikōn & Koinōnikōn Epistēmōn; Athens)
  • notfound: Meletes archaiou Hellēnikou kai Hellēnistikou dikaiou, 1978: t.p. (Panteiou Anōtatēs Scholēs Politikōn Epistēmōn)
 • Change Notes

  • 1994-02-24: new
  • 2015-06-05: revised
 • Alternate Formats