The Library of Congress > Linked Data Service > LC Name Authority File (LCNAF)

Naučni skupovi (Srpska akademija nauka i umetnosti). Odeljenje tehničkih nauka (Series)