The Library of Congress > Linked Data Service > LC Name Authority File (LCNAF)

Azovskiĭ nauchno-issledovatelʹskiĭ institut rybnogo khozi︠a︡ĭstva