The Library of Congress > Linked Data Service > LC Name Authority File (LCNAF)

Skoczny, Tadeusz. Przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym w świetle orzecznictwa. English