The Library of Congress > Linked Data Service > LC Name Authority File (LCNAF)

Soviet Union. Upravlenie sovetskogo imushchestva v Avstrii