The Library of Congress > Linked Data Service > LC Name Authority File (LCNAF)

Poland. Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie