The Library of Congress > Linked Data Service > LC Name Authority File (LCNAF)

Svátek, Josef Jan, 1870-1948. Černá Hora a Skadar. Serbian