The Library of Congress > Linked Data Service > LC Name Authority File (LCNAF)

Beijing xin hua mian ying ye you xian gong si