The Library of Congress > Linked Data Service > LC Name Authority File (LCNAF)

Zhong yang dian shi tai (Beijing, China). Suofurui mei jie yan jiu you xian gong si