The Library of Congress > Linked Data Service > LC Name Authority File (LCNAF)

Nauchnyĭ folklornyĭ arkhiv korennykh malochislennykh narodov Severa (Khanty-Mansiĭskiĭ avtonomnyĭ okrug (Russia))