The Library of Congress > Linked Data Service > LC Name Authority File (LCNAF)

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku