The Library of Congress > Linked Data Service > LC Name Authority File (LCNAF)

Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR