The Library of Congress > Linked Data Service > LC Name Authority File (LCNAF)

Chekhov, Anton Pavlovich, 1860-1904. Chelovek v futli︠a︡re