The Library of Congress > Linked Data Service > LC Name Authority File (LCNAF)

Tajallī Shīrāzī, ʻAlī Riz̤ā ibn Ḥusayn, -1674 or 1675. Safīnat al-najāt