The Library of Congress > Linked Data Service > BIBFRAME Works

Bibframe Work

Title
Jing ji fa lü bao zhang ji zhi ji shi yong
经济法律保障机制及适用
Type
Text
Language
Chinese
Geographic Coverage
China
Classification
LCC: KNQ3195 .J564 2000 (Source: dlc)
Identified By
Lccn: 2001341135
Responsibility Statement
zhu bian Wang Shixun ; fu zhu bian Yin Yuanqing, Liu Jinbo ; zhuan gao ren Wang Shixun ... [et al.]主编王世勋 ; 副主编殷元庆, 刘金波 ; 撰稿人王世勋 ... [et al.]
Authorized Access Point
Wang, Shixun. Jing ji fa lü bao zhang ji zhi ji shi yong