The Library of Congress > Linked Data Service >

Stockholm (Sweden). Överståthållarämbetet