The Library of Congress > Linked Data Service >

Jāmiʻat al-Amīr ʻAbd al-Qādir lil-ʻUlūm al-Islāmīyah. Kullīyat al-Ādāb wa-al-ʻUlūm al-Insānīyah