The Library of Congress > Linked Data Service
  Label Vocabulary Concept Subdivision Identifier
1. Edwards, Jonathan, 1703-1758. faithful narrative of the surprising work of God in the conversion of many hundred soul in Northampton, BIBFRAME Works
Work 10128545
2. Edwards, Jonathan, 1703-1758. faithful narrative of the surprising work of God in the conversion of many hundred souls in Northampton, and the neighnouring towns and villages of New-Hampshire, in New-England, in a letter to the Rev. Dr. Benjamin Colman, of Boston BIBFRAME Works
Work 6732360
3. Edwards, Jonathan, 1703-1758. Geloofwaardig historisch bericht, van't heerlyke werk Godts, geopenbaart in de bekeeringe van veele honderden van zielen, in Northampton, en op andere plaatsen in Nieuw-Englandt : briefsgewyse geschreven, door den eerw. Heere Jonathan Edwards, aan Dr. Colman te Boston; uytgegeven door de Drs. Isaac Watts en Joh. Guise te London : met een korte inleydinge, van den oorsprong der Christelyke gemeentens in die gewesten van America, en eenige aanmerkingen door Johan Adam Steinmetz ... uyt het engelsch en hoogduytsch vertaalt, door Isaac Le Long BIBFRAME Works
Work 6319812
4. Edwards, Jonathan, 1703-1758. faithful narrative of the surprising work of God in the conversion of many hundred souls in Northampton and the neighboring towns and villages of New Hampshire in New England : in a letter to the Rev. Dr. Colman of Boston BIBFRAME Works
Work 10010779
5. Hughes, James, 1779-1844, Y Testament newydd, gyda nodau eglurhaol ar bob adnod, wedi eu detholi, a'u cyfieithu i'r gymraeg, allan o'r esboniadau enwocaf BIBFRAME Works
Work 6912040
6. Guyse, John, 1680-1761 LC Name Authority File (LCNAF)
Personal Name n85024913


Do you need assistance with your search?