The Library of Congress > Linked Data Service

Refine your results

  Label Dataset Type Subdivision Identifier
1. Sui-ing Kabushiki Kaisha. Dojō sairyūbun tō kara no jōon jōatsuka de no Cs yōri oyobi yōrishita Cs no kyūchaku nōshuku ni yoru gen'yōka gijutsu. 土壌細粒分等からの常温常圧下での Cs 溶離および溶離した Cs の吸着・濃縮による減容化技術

BIBFRAME Works
Work
Text
18265569
2. Čs. společnost antropologická při Čs. akademii věd. Sborník Čs. společnosti antropologické při Čs. akademii věd za rok ... Brno : Společnost

BIBFRAME Instances
Instance
Print
11373001
3. Čs. společnost antropologická při Čs. akademii věd. Sborník Čs. společnosti antropologické při Čs. akademii věd za rok ..

BIBFRAME Works
Work
Text
11373001
4. Sui-ing Kabushiki Kaisha. Dojō sairyūbun tō kara no jōon jōatsuka de no Cs yōri oyobi yōrishita Cs no kyūchaku nōshuku ni yoru gen'yōka gijutsu. 土壌細粒分等からの常温常圧下での Cs 溶離および溶離した Cs の吸着・濃縮による減容化技術. [Tokyo?] : 水ing株式会社, 平成 25 [2013]

BIBFRAME Instances
Instance
Print
18265569
5. Celostatni konference pracovniku Cs. rozhlasu a Cs. televise, Prague, 1958. Celostatni konference pracovniku [Ceskoslovenskeho] rozhlasu a [Ceskoslovenske] televise ve dnech 20 a 21 ledna 1958 v Praze. Praha : Cs. vybor pro rozhlas a televisi, 1958.

BIBFRAME Instances
Instance
Print
20750250
6. Zprávy Čs. společnosti archeologické při Čs. akademii věd

BIBFRAME Works
Work
Text
11170991
7. Wu, Shebang. Qun zu ji shu shou ce : CS-1 fen lei yu bian hao xi tong = Group technology : CS-1 classification and coding system 群組技術手册 : CS-1 分類與編號系統 = Group technology : CS-1 classification and coding system 台北市 : 中興管理顧問公司, 民國74 [1985]

BIBFRAME Instances
Instance
Print
5098772
8. Janeček, Oldřich, 1921- Se zbrani v ruce; příspěvek k boji za položení základů Čs. lidové armády a k vojenské politice čs. vlády v Londýne za 2. světové války

BIBFRAME Works
Work
Text
9840045
9. Nagy, István Cs, 1924- Csak az a hűség [irta] Cs. Nagy István. [Szombathely, Város Tanácsa V. B., 1969]

BIBFRAME Instances
Instance
Print
6704950
10. Zuo, Zhizheng. Dynamic behaviour of ²¹⁰Pb, ²¹⁰Po, and ¹³⁷Cs in coastal and shelf environments = Dynamisch gedrag van ²¹⁰Pb, ²¹⁰Po en ¹³⁷Cs in kust en shelf gebieden [Utrecht : Faculteit Aardwetenschappen der Rijksuniversiteit te Utrecht, 1992?]

BIBFRAME Instances
Instance
Print
3569883
11. Československá společnost archeologická Zprávy Čs. společnosti archeologické při Čs. akademii věd.

BIBFRAME Instances
Instance
Print
11170991
12. Szabó, László Cs., 1905-1984. Cs. Szabó László és Gál István levelezése, 1933-1982 [Budapest] : Argumentum, [2012]

BIBFRAME Instances
Instance
Print
17619289
13. Orchester l̕udových nástrojov Čs. rozhlasu v Bratislave. Orchester l̕udových nástrojov Čs. rozhlasu v Bratislave Bratislava, ČSSR : Opus, <p1985- >

BIBFRAME Instances
Instance 5631813
14. Brocato, Paolo, 1964- Studi sulla necropoli di Macchiabate a Francavilla Marittima (Cs) e sui territori limitrofi Arcavacata di Rende (Cs) : Università della Calabria, 2014.

BIBFRAME Instances
Instance
Print
18491724
15. Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury. Acta : čtvrtletník Čs. dokumentačního střediska nezávislé literatury. Scheinfeld : ČSDS, 1987-

BIBFRAME Instances
Instance
Print
11355639
16. Havelka, Jiří, 1903-1982 Čs. filmove hospodarstvi 1961-1965. Praha : Čs. filmový ústav, 1975.

BIBFRAME Instances
Instance
Print
6690017
17. Gyímesi, Éva Cs. Újrateremtett világok : írások Cs. Gyimesi Éva emlékére Budapest : Argumentum, 2011.

BIBFRAME Instances
Instance
Print
17277271
18. Československá komise pro spolupráci s Unesco. Informace Čs. komise pro spolupráci s UNESCO. Praha : Čs. komise pro spolupráci s UNESCO

BIBFRAME Instances
Instance
Print
10693885
19. Margawaluya, Itto Cs., 1943- Ti panti asuhan nepi ka rohang sidang : catetan lalampahan Itto Cs. Margawaluya Bandung : Pustaka Jaya : Paguyuban Panglawawungan Sastra Sunda, 2016.

BIBFRAME Instances
Instance
Print
19477221
20. Nagy, István Cs, 1924- Csak az a hűség [irta] Cs. Nagy István

BIBFRAME Works
Work
Text
6704950


Do you need assistance with your search?