The Library of Congress > Linked Data Service > Name and Title Authority Source Codes

CANTIC (Catàleg d'autoritats de noms i títols de Catalunya)